Timer đa chức năng 600DT

Timer đa chức năng 600DT

Mã sản phẩm 600DT
Giá Liên hệ
Mô tả Timer kỹ thuật số đa chức năng 600DT
- Timer đa chức năng hiển thị màn hình LCD
- Các chức năng: On delay, Interval, Asymmetrical cyclic
OFF first, Asymmetrical cyclic ON first, Repeat cyclic
equal OFF first, Repeat cyclic equal ON first, Pulse
output, Delay on break, Delay on make/Delay on break,
Interval after break, Single shot, Retriggerable Single
shot, Latching relay, Delay on make with Totalise,
Interval with Totalise
- Dải thời gian đa dạng:
0 ~ 99.9 giây / phút / giờ ; 0 ~ 999 giây / phút / giờ
0 ~ 9:59 phút:giây ; 0 ~ 9:59 giờ:phút
- Ngõ ra: 1 C/O 8A @ 250V AC
- Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC/DC