Timer khởi động sao - tam giác

Timer khởi động sao - tam giác

Mã sản phẩm 600SD-230
Giá Liên hệ
Mô tả Timer khởi động sao - tam giác 600SD-230
- Timer khởi động Sao - Tam giác.
- Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây
- Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms
- Ngõ ra:
1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho sao.
1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho tam
giác
- Nguồn cấp:
230V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-230)
110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-110)