Timer On delay

Timer On delay

Mã sản phẩm 600ST
Giá Liên hệ
Mô tả Timer On delay - 600ST
- Timer ON delay
- Dải thời gian:
0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây
0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút
0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ
- Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC
- Nguồn cấp:
240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-240)
110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-110)
24V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-24)


A