LOGO! Soft Comfort là phần mềm dùng để lập trình cho PLC LOGO của Siemens. Các dòng sản phẩm mới từ năm 2021 yêu cầu phải sử dụng phần mềm phiên bản 8.3 trở lên mới kết nối được với PLC.

Các dòng sản phẩm mới phải sử dụng LOGO! Soft Comfort V8.3 để cài đặt:


Yêu cầu để nâng cấp phần mềm LOGO! Soft Comfort lên V8.3 là đã cài đặt sẵn phần mềm phiên bản trước đó. Nếu chưa cài đặt phần mềm trước đó vui lòng tham khảo phần cài đặt trước.

Link download bản nâng cấp V8.3 cho LOGO! Soft Comfort

Chọn phiên bản phần mềm tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng.

Sau khi download xong chúng ta chạy file cài đặt để tiến hành Update lên phiên bản V8.3.


Nếu không download được từ trang chủ Siemens, các bn có thể download theo link bên dưới:

Link download LSC_V83_Win32

Link download LSC_V83_Win64