Bộ điều khiển ATS HAT530 là bộ điều khiển 3 vị trí (ON - OFF - ON) của hãng SmartGen. Chuyên dùng cho các ATS 3 vị trí trên thị trường.

Bộ điều khiển ATS HAT530 - SmartGen - divico.vn

Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển ATS HAT530 - SmartGen

- Chuyên dùng cho ATS 3 vị trí, ACB hoặc Contactor.

- Tùy chỉnh chế độ vận hành bằng tay hoặc tự động.

-  Hiển thị trạng thái của nguồn điện và trạng thái hoạt động của ATS trên mặt bộ điều khiển.

- Cài đặt thời gian trễ khi chuyển đổi nguồn điện.

 Sơ đồ đấu nối của bộ HAT530 với các loại ATS thông dụng trên thị trường:

 
Nguồn: http://www.divico.vn/