Relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất

Relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất

Mã sản phẩm MPOCEFR
Giá Liên hệ
Mô tả Relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất - gắn mặt tủ

Relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất MPOCEFR
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng màn hình LCD
- Dòng định mức: In = (5A ~ 5000A ), Ip = (1A - 5A)
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (100 sự cố theo thời gian thực RTC)
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = (0.1 ~ 1.2)In - (10% đến 120%)
+ Dòng chạm đất: Io> = (0.02 ~ 9.9)In - (2% đến 990%)
+ Thời gian tác động: (6 đặc tuyến IDMT). TM = 0.05 - 1s
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch: I>> = (0.1 ~ 9.9)In - (10% đến 990%) hoặc Vô hiệu
+ Dòng chạm đất: Io>> = (0.02 ~ 9.9)In - (2% đến 990%) hoặc Vô hiệu
+ Thời gian tác động: xác định t>> = (0.05s - 2.5s)
- Kích thước: 96 x 96 x 70 mm - Cắt tủ: 92 x 92 mm
- Nguồn cung cấp : 85 đến 275 V AC/DC.

- Để biết thêm thông tin đầy đủ của sản phẩm vui lòng kiểm tra trên Catalogue.