Đồng hồ đo tần số DF-96

Đồng hồ đo tần số DF-96

Mã sản phẩm DF-96
Giá Liên hệ
Mô tả Đồng hồ đo tần số Hz

Đồng hồ đo tần số AC gắn mặt tủ
- Hiển thị LED 7 đoạn
- Dãi tần số: 40 ~ 100Hz
- Nguồn cấp: 230VAC