MFM383A là dòng đồng hồ tủ điện đa chức năng đơn giản và thông dụng nhất trên thị trường. 

Các bước lắp đặt và cài đặt đồng hồ MFM383A / MFM383A-C:

B1: Lắp đặt đồng hồ trên tủ điện

B2: Đấu dây cấp nguồn cho đồng hồ, đấu dây tín hiệu điện áp, dây tín hiệu dòng điện cho đồng hồ

B3: Cài đặt mạng điện sử dụng (3P4W / 1P 2W), tỉ số biến dòng (CT), tỉ số biến áp (PT) (nếu có), các thông số truyền thông (ID, Baudrate, Parity, Stopbit)

B4: Xem các thông số đo đạc trên màn hình hiển thị của đồng hồ

B5: Kết nối truyền thông và đọc dữ liệu từ thiết bị