Làm thế nào để tính toán yêu cầu cách điện tối thiểu là rất quan trọng để đảm bảo độ bền của điện trở cách điện. Thử nghiệm điện trở cách điện là một thử nghiệm thông thường. Chúng tôi thực hiện kiểm tra này trên tất cả các thiết bị điện trước khi cấp nguồn. Thử nghiệm điện trở cách điện không chỉ ra lỗi cục bộ trong thiết bị. Tuy nhiên, nó cung cấp thông tin về chất lượng của vật liệu cách điện.

Mỗi nhà sản xuất thiết bị điện đều thực hiện kiểm tra IR trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng của cách điện.