Timer thời gian thực

Timer thời gian thực

Mã sản phẩm ASTRO-31
Giá Liên hệ
Mô tả Timer thời gian thực ASTRO-31

Timer thời gian thực
- Hiển thị màn hình LCD có đèn nền
- Password bảo vệ thông số cài đặt
- Chức năng điều khiển bằng tay
- Chức năng cài đặt từ xa qua remote(*)
- Nguồn cấp: 230VAC
ASTRO-31: 24 Programs, 16A
ASTRO-13: 100 Programs, 16A, cài đặt được từ xa