Timer đa chức năng - 19 chức năng

Timer đa chức năng - 19 chức năng

Mã sản phẩm Ke-ZRXX(D)
Giá Liên hệ
Mô tả Timer đa chức năng - 19 chức năng

Timer đa chức năng: 19 chức năng
- Cài đặt và hiển thị giá trị trên màn hình LED 7 đoạn
- Dãi thời gian: 0.1s ~ 9999min
- Nguồn nuôi: 230VAC/DC
- 2 Relay Output (2 C/O)