Timer khởi động sao - tam giác

Timer khởi động sao - tam giác

Mã sản phẩm SD.G
Giá Liên hệ
Mô tả Timer khởi động sao - tam giác

Bộ khởi động sao - tam giác
- Thời gian chạy sao: 0.3 ~ 30s
- Thời gian chuyển mạch: 50~250ms
- Nguồn nuôi: 24VAC/DC, 230VAC
- 2 Relay Output (2 N/O)