Timer đảo không cân bằng

Timer đảo không cân bằng

Mã sản phẩm DRN.G
Giá Liên hệ
Mô tả Timer đảo không cân bằng DRN.G

Timer đảo không cân bằng
- Dãi thời gian ON/OFF: 0.1s ~ 30h
- Tùy chọn chức năng: On first hoặc OFF first
- Nguồn nuôi: 24VAC/DC, 230VAC
- 1 Relay Output (1 C/O)