Timer On delay (60s)

Timer On delay (60s)

Mã sản phẩm ZR60.G
Giá Liên hệ
Mô tả Timer On delay ZR60.G (60s)

Timer đơn chức năng: ON Delay
- Dãi thời gian: 1s ~ 60s
- Nguồn nuôi: 24VAC/DC, 230VAC
- 1 Relay Output (1 C/O)