Timer On delay (30h)

Timer On delay (30h)

Mã sản phẩm ZRXX.G
Giá Liên hệ
Mô tả Timer ZRXX.G

Timer 2 chức năng: ON Delay, Interval
- Dãi thời gian: 0.1s ~ 30h
- Nguồn nuôi: 24VAC/DC, 230VAC
- 1 Relay Output (1 C/O)