Timer On delay - Off delay

Timer On delay - Off delay

Mã sản phẩm ZRMX.G
Giá Liên hệ
Mô tả Timer ZRMX.G

Timer đa chức năng: ON Delay, Interval, Flasher, OFF Delay w/c, ON Delay and OFF Delay w/c, Intervel w/c
- Dãi thời gian: 0.1s ~ 30h
- Nguồn nuôi: 12 ~ 240VAC/DC
- 1 Relay Output (1 C/O)