Relay bảo vệ điện áp Ke-FKR4(D)

Relay bảo vệ điện áp Ke-FKR4(D)

Mã sản phẩm Ke-FKR4(D)
Giá Liên hệ
Mô tả Relay bảo vệ điện áp Ke-FKR4(D)

Relay bảo vệ điện áp
- Hiển thị giá trị điện áp trên màn hình LED 7 đoạn
- Dùng cho mạng điện 3P4W
- Chức năng bảo vệ thấp áp, quá áp, mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha
- Điện áp Un: 380V AC (50/60Hz)
- Ngưỡng bảo vệ mất cân bằng pha: 5% ~ 20%
- Ngưỡng bảo vệ thấp áp: 300 ~ 370VAC
- Ngưỡng bảo vệ quá áp: 390 ~ 460VAC
- Gắn DIN Rail