Chuyển mạch Vol - Precise

Chuyển mạch Vol - Precise

Mã sản phẩm PE.VS
Giá Liên hệ
Mô tả Chuyển mạch Vol - (7 vị trí)

Công tắc chuyển mạch 7 vị trí : R-S ; S-T ; T-R ; OFF ; R-N ;S-N ;T-N.