Đồng hồ Amper - Precise

Đồng hồ Amper - Precise

Mã sản phẩm PE96
Giá Liên hệ
Mô tả Đồng hồ Amper - Precise

- Với đầy đủ các dòng từ 50A đến 6000A. /5A

- Kích thước : 96 x 96

- Class : 1.5